Jei manote, kad Jūsų vaikas patyrė smurtą, galite kreiptis pagalbos į:

VšĮ Šeimos santykių institutas

L. Zamenhofo g. 9, Kaunas

Jei nori stabdyti smurtą

Kaip galiu padėti?

Jūsų pagalba ir aktyvumas gali daug ką pakeisti. Parodydami, kad smurtiniam elgesiui nepritariate ir nelaikote jo priimtinu, o ypač artimuose santykiuose, Jūs padrąsinate nukentėjusįjį kreiptis pagalbos.

Smurtas nesiliauja savaime. Ieškokite būdų smurtui sustabdyti. Lietuvoje yra įvairių organizacijų (nevyriausybinės organizacijos, valstybinės įstaigos), kurios gali:

 • suteikti reikiamos informacijos;
 • suteikti psichologinę pagalbą nukentėjusiajam nuo smurto;
 • padėti smurtaujančiam keisti destruktyvų elgesį.

Sužinojus apie smurtą prieš vaiką, reikia pranešti bendruoju pagalbos telefonu 112.

Jei manote, kad yra tiesioginis fizinis pavojus ir kad bus padaryta fizinė žala, nedelsdami kreipkitės į policiją 112.

Jei norite gauti daugiau informacijos:

Jei manai, kad smurtauji

Atlik testą padedantį įvertinti ar smurtauji prieš artimuosius

Žmonių tarpusavio elgesiui santykiuose didelį vaidmenį vaidina nuostatos ir visuomenės normos. Viena iš nuostatų, kuri skatina smurtinį elgesį, tai įsitikinimas, kad santykiuose galima kontroliuoti vienas kitą. („visada gaunu ko noriu“ arba „aš žinau daugiau nei bet kuris kitas“, arba „vyrai turėtų priimti svarbius sprendimus“). Šiai nuostatai įtvirtinti ieškoma tarsi teisėtų galimybių ar dingsčių bei progų, kurios ne tik leistų elgtis agresyviai, bet agresiją parodytų kaip vertybę, pavyzdžiui, sutuoktinis gali versti žmoną nuolat jo prašyti pinigų kiekvienam, net ir labai nedideliam pirkiniui, kaskart apkaltindamas ją išlaidumu; tėvai jaučiasi turintys teisę bausti vaikus (net ir fiziškai), laikydami tai auklėjimu ir rūpinimusi vaiku.

Šis testas padės įvertinti, ar smurtauji prieš žmoną / vyrą, merginą / vaikiną, draugus ar kitus šeimos narius:

        o ar jauti įtampą, kai kas nors nesutinka su tavo nuomone ar  elgiasi pagal savo norus?

        o ar dažnai žemini, šaipaisi ir verti kitus jaustis niekam tikusiais?

        o ar nuolat tikrini, ką daro ir kur eina žmona / vyras, mergina / vaikinas, draugas / -ė ar kiti šeimos nariai?

        o ar mėgini įtikinti kitus, kad niekas jais nepatikės, jeigu jie pasakys, kad juos skriaudi?

        o ar tau artimi žmonės bijo nesutikti su tavo nuomone ar pasakyti tau „ne“?

        o ar gąsdini ir elgiesi agresyviai (pvz., daužai, laužai, mėtai daiktus; laužai ar atimi būtinas pagalbos priemones negaliai; užrakini kitą asmenį; pavojingai vairuoji norėdamas išgąsdinti kitą)?

       o ar esi spaudęs, vertęs jėga ar apgaule užsiimti seksualine veikla kitą asmenį, nors jis to nenorėjo?

       o ar esi grasinęs / grasinusi atimti vaikus (tik suaugusiesiems)?

       o ar esi grasinęs sužaloti ar kitaip pakenkti, kai kitas asmuo pasakė, kad nori nutraukti santykius?

      o ar esi elgęsis agresyviai ar smurtavęs vaikams matant?

Jeigu bent į vieną šių klausimų atsakei „taip“, vadinasi patiriate sunkumų susivaldant ir / arba dažnai elgiatės agresyviai.

Jeigu norite keisti savo elgesį, kreipkitės pagalbos į:

VšĮ Šeimos santykių institutas, L. Zamenhofo g. 9, Kaunas,

Tel. Nr. ( 8 37) 750935, el. p. pagalba@ssinstitut.lt

Arba į šias pagalbą teikiančias organizacijas:

 • VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras
 • Asociacija Kauno apskrities vyrų krizių centras
 • VšĮ Telšių krizių centras
 • VšĮ Blaivybės akademija
 • VšĮ „Gebu“
 • VšĮ „Sotas“
 • VšĮ Mūsų saulužė
 • VšĮ „Vilniaus psichoterapijos ir psichoanalizės centras“ Panevėžio skyrius
 • Asociacija Koordinacinis centras „Gilė“