Smurto formos

Smurtas pasireiškia įvairiomis formomis ir net artimiausioje aplinkoje.

Smurtas prieš vaikus

Visos seksualinės prievartos, apleistumo ar aplaidžios vaiko priežiūros, kitokio jo išnaudojimo fizinio ir/ar emocinio blogo elgesio, sukeliančio faktinę ar potencialią žalą vaiko sveikatai, išlikimui, raidai ar orumui, formos.

Smurto prieš vaikus formos:

Fizinis smurtas – smurtas, sukeliantis skausmą / fizinę žalą vaikui, įskaitant fizines bausmes.

Emocinis (psichologinis) smurtas – nuolatinis emocinis vaiko traumavimas, pavyzdžiui, rėkimas, gąsdinimas, draudimas kalbėti ar išsakyti nuomonę, rodymas, kad vaikas niekam tikęs, nemylimas. Emocinis smurtas sukelia didelę žalą vaiko emocinei raidai.

Nepriežiūra (apleistumas) - nuolatinis negebėjimas užtikrinti vaiko pagrindinių fizinių /  emocinių poreikių patenkinimo ir galintis padaryti didelę žalą vaiko sveikatai ar raidai.

Seksualinis smurtas – vaiko ar paauglio vertimas dalyvauti seksualinio pobūdžio veikloje, nebūtinai vartojant akivaizdų smurtą ir nepriklausomai nuo to, ar vaikas supranta, kas jam yra daroma, ar ne.

Informacija parengta naudojantis LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tinklapyje pateikta informacija.

Smurtas artimoje aplinkoje

Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas (2011.05.26, Nr. XI-1425) apibrėžia smurto artimoje aplinkoje sampratą.

Smurtas artimoje aplinkoje – veikimu ar neveikimu asmeniui daromas tyčinis fizinis, psichinis, seksualinis, ekonominis ar kitas poveikis, dėl kurio asmuo patiria fizinę, materialinę ar neturtinę žalą, aplinkoje, kurią sudaro asmenys, siejami arba praeityje sieti santuokiniais, partnerystės, svainystės ar kitais artimais ryšiais, taip pat asmenys, kartu gyvenantys ir tvarkantys bendrą ūkį.

Smurto artimoje aplinkoje formos

Išsamesnė informacija rasite tinklapyje „Būk stipri“ - http://www.bukstipri.lt/saa-kas-tai/smurto-formos/20

Kas gali nukentėti nuo smurto?

Nukentėti galime kiekvienas. Kartais kiekvienam iš mūsų gali būti sunku patikėti, kad prieš mus smurtaujama. Ypač todėl, kad smurtautojas yra mums pažįstamas ar net artimas žmogus, kuris ne visuomet smurtauja – jis gali būti meilus ir dėmesingas.

Dažniausiai yra sunku pripažinti, kad prieš smurtaujama, nes mylime ir esame prisirišę prie to žmogaus, todėl ypač sunku įsivaizduoti gyvenimą be jo.

Jeigu kyla baimė suerzinti šį žmogų ir noras įtikti jam, kad jis nesupyktų – galima įtarti, kad tas žmogus smurtauja.

Šis testas padės įvertinti, ar kas nors (vyras / žmona, vaikinas / mergina, draugai ar kiti šeimos nariai) smurtauja prieš tave:

o ar jauti įtampą ar bijai jo / jos?

o ar dažnai tave žemina, šaiposi ir verčia tave jaustis niekam tikusiu?

o ar nuolat tave tikrina, ką darai ir kur eini?

o ar draudžia bendrauti su kitais šeimos nariais ar draugais?

o ar mėgina įtikinti, kad niekas tavimi nepatikės, jei pasakysi, kad esi nelaimingas?

o ar trukdo turėti asmeninių pinigų arba nurodinėja, kam gali ir negali išleisti pinigus? (tinka suaugusiesiems)

o ar atsisako tau padėti, kai prašau pagalbos?

o ar bijai su juo nesutikti ar pasakyti jam „ne“?

o ar sako kitiems žmonėms, kad tu dažnai prisigalvoji „nebūtų dalykų“ ir esi emociškai nestabilus?

o ar gąsdina ir žeidžia agresyviais veiksmais (pvz., daužo, laužo, mėto daiktus; laužo ar atima būtinas pagalbos priemones negaliai; užrakina jus; pavojingai vairuoja norėdamas išgąsdinti)?

o ar spaudžia, verčia jėga ar gudrumu užsiimti seksualine veikla, nors to nenorite?

o ar reikalauja, kad pas gydytojus niekada neitum be jo / - os?

o ar grasina atimti vaikus (tik suaugusiesiems)?

o ar baugina, kad niekas tau nepadės, jeigu nutrauksi santykius su juo / ja?

o ar grasina patalpinti socialinės globos įstaigose?

o ar grasina sužaloti, kai pasakai, kad nori nutraukti santykius?

o ar tavo vaikai yra girdėję, matę jo / -os ar patys nukentėję nuo smurto?

Jeigu bent į vieną šių klausimų atsakei „taip“, vadinasi su tavimi elgiamasi netinkamai arba smurtaujama. Jei nesijauti saugiai, nėra pagarbos ir rūpesčio, vadinasi kažkas negerai.

Nekaltink savęs dėl smurto. Tiesiog kitas žmogus elgiasi neleistinai. Turi teisę jaustis saugus ir gyventi be baimės. Kreipkis pagalbos!

Kur galima gauti pagalbą?

Faktai apie smurtą

Skaičiai primena, kiek daug dar turime padaryti, kad sustabdytume smurtą.

Norite padėti?

Išklausykite, pasiūlykite paramą, tačiau neverskite rinktis, nesmerkite, pagalvokite apie saugumą ir patarkite kreiptis pagalbos